FOG 1

Środki myjące i dezynfekcyjne - Przemysł, Rolnictwo, Gospodarstwo domowe

Fog 1

Preparat o zastosowaniu profesjonalnym przeznaczony do wspomagania procesu zamgławiania.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Wspomaga proces zamgławiania wodnych roztworów chemicznych zwłaszcza środków ochrony roślin: insektycydów, fungicydów a także preparatów dezynfekcyjnych.
  • Poprawia właściwości zamgławiające wody.
  • Wydłuża czas utrzymywania się mgły w powietrzu.
  • Zwiększa wydajność procesu zamgławiania.
  • Wydłuża zasięg działania zamgławiaczy termicznych i ULV.
  • Poprawia widzialność mgły.
  • Gwarantuje równomierne rozprowadzenie środka w obiekcie.
  • Nie powoduje przebarwień.
  • Jest bezpieczny dla środowiska.

SKŁAD CHEMICZNY:

mieszanina alkoholi wielowodorotlenowych

DAWKOWANIE:

FOG 1 należy dodawać w ilości 10 – 20% w stosunku do objętości przygotowanego roztworu, Np. 100 – 200ml na każdy litr (1000ml) roztworu roboczego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas stosowania produktu, należy zachowywać standardowe środki ostrożności obowiązujące podczas pracy z chemikaliami. Nie wdychać rozpylonej mgły. Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Opakowanie:

1 l