INTENS ALFA

Środki myjące i dezynfekcyjne - Przemysł, Rolnictwo, Gospodarstwo domowe

Intens Alfa

Produkt posiada atest H/HŻ- 6071-0073/2018/A

Wysoce alkaliczny koncentrat myjący usuwający najcięższe zabrudzenia w obiektach inwentarskich i ubojniach.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • INTENS ALFA charakteryzuje się wysoką skutecznością w zmywaniu najcięższych zabrudzeń
  • radykalnie odspaja zanieczyszczenia, penetruje powierzchnie porowate
  • skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze białkowym (np. krew, pomiot)
  • likwiduje osady wędzarnicze
  • eliminuje biofilm
  • działa silnie odtłuszczająco
  • dobrze się pieni

SKŁAD CHEMICZNY:

W skład INTENS ALFA wchodzą: wodorotlenek sodu i środki powierzchniowo czynne

DAWKOWANIE:

Zalecane stężenie od 1 do 4%.

ZASTOSOWANIE:

INTENS ALFA jest zalecany do mycia powierzchni i wyposażenia budynków inwentarskich takich jak: kurniki, indyczniki, chlewnie. Jest szczególnie wskazany w sanityzacji w ogniskach chorób zakaźnych (np. ASF, wszystkie szczepy ptasiej grypy). Produkt znajduje zastosowanie również w branży spożywczej (np. ubojniach i zakładach przetwórstwa rolno- spożywczego). Skuteczny w myciu posadzek, ścian i innych powierzchni: betonowych, z płytek ceramicznych, stali szlachetnej, szkła, tworzyw sztucznych. Uwaga! Nie stosować na aluminium. Produkt można stosować ręcznie (stosować ochronę osobistą!) lub przy pomocy myjek wysokociśnieniowych.

UWAGA!

Przygotowanie roztworu roboczego: INTENS ALFA dodawać do wody. Po zakończeniu mycia powierzchnie umyte dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Należy zawsze stosować odzież ochronną i zachowywać zasady bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (podane na etykiecie lub w karcie charakterystyki). Przypadkowe przemarznięcie produktu nie zmniejsza jego skuteczności

WSZYSTKIE PRODUKTY MYJĄCE FIRMY GLOB-CHEM

Czysta Chlewnia
Czysta Linia Forte
Czysta Skrzynka
Farm Cleaner A
Farm Cleaner C
Optim Zasadowy
Intens Kappa
Intens Neutra
Intens Alfa