Pozwolenie Nr 5948/14

ZASTOSOWANIE

VIA-SEPT to płynny środek do dezynfekcji powierzchni, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych w zakresie grzybów drożdżopodobnych do zastosowania w obszarze weterynaryjnym (np. chlewnie, kurniki, obory, stajnie, stacje inseminacyjne itp.) oraz wirusobójczych do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli między cyklami hodowlanymi roślin.

Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

SUBSTANCJE CZYNNE

Glutaral (aldehyd glutarowy) 210 g/l Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 23,6 g/l Monohydrochlorek polimeru N"N"'-l,6-heksanodilbis [N'-cyjanoguanidyny] (EINECS 240-032-4) i heksametylenodiaminy (EINECS 204-679-6)/ Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis (trimetyleno)guanilguanidyny) (PHMB) 0,32 g/l


DAWKOWANIE, SPOSÓB UŻYCIA

Preparat podawać w stężeniu: • 0,5% – działanie bakterio- i grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych,
• 0,25%-0,5% – działanie wirusobójcze (0,25% wobec wirusa Pepino oraz 0,5% wobec wirusa mozaiki tytoniu).


VIA-SEPT można stosować przez opryskiwacze, myjki wysokociśnieniowe zużywając roztwór w ilości ok. 0,3 l/m2.

Czas działania minimum 60 minut.