Produkt posiada Atest NIZP – PZH Nr PZH/HT – 2683/2012

Właściwości:

  • • Wspomaga proces zamgławiania wodnych roztworów chemicznych zwłaszcza środków ochrony roślin (insektycydów, fungicydów) oraz preparatów dezynfekcyjnych. Szczególnie zalecany jest w ogrodnictwie.
  • • Poprawia właściwości zamgławiające wody.
  • • Wydłuża czas utrzymywania się mgły w powietrzu.
  • • Zwiększa wydajność zabiegu zamgławiania.
  • • Wydłuża zasięg działania zamgławiaczy termicznych i ULV.
  • • Poprawia widzialność mgły.
  • • Gwarantuje równomierne rozprowadzenie środka w obiekcie.
  • • Nie powoduje przebarwień.
  • • Jest bezpieczny dla środowiska.

SKŁAD CHEMICZNY:

mieszanina alkoholi wielowodorotlenowych

DAWKOWANIE:

PLANT- FOG należy dodawać w ilości 10 – 20% w stosunku do objętości przygotowanego roztworu,
Np. 100 - 200ml PLANT - FOG na każdy litr (1000ml) roztworu roboczego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas stosowania produktu, należy zachowywać standardowe środki ostrożności obowiązujące podczas pracy z chemikaliami. Nie wdychać rozpylonej mgły. Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.