Uniwersalny preparat myjący o wysokiej zdolności pienienia.

  • • płynny, alkaliczny środek czyszczący,
  • • łato usuwa zanieczyszczenia organiczne, np. biofilm, osady tłuszczowe i białkowe,
  • • zapewnia efektywne czyszczenie większości rodzajów powierzchni,
  • • skuteczny we wszystkich rodzajach przemysłów.

Skład chemiczny:

OPTIM zasadowy stanowi kombinację wodorotlenku z amfoterycznymi środkami powierzchniowo czynnymi w połączeniu z czynnikami kompleksującymi.

Zastosowanie:

OPTIM zasadowy może być używany do czyszczenia ręcznego, a także do czyszczenia za pomocą urządzeń mechanicznych (myjki wysokociśnieniowe, pianownice).

Preparat używać w stężeniu 1-2% dla mycia konwencjonalnego lub 3-4% dla mycia pianowego. Roztwór nanosić w ilości 0,3 l na każdy metr kwadratowy. Pozostawić na powierzchni przez 10-15 minut, następnie dokładnie spłukać wodą.

Nie stosować na powierzchnie aluminiowe.