Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Właściwości:

  • • płynny, lekko alkalicznym, mocno pieniącym koncentratem
  • • posiada wysoką zdolność wiązania brudu
  • • łatwo usuwa zanieczyszczenia organiczne, tj.: tłuszcz, olej, krew, pozostałości obornika, odchodów i paszy,
  • • zapewnia efektywne czyszczenie wszystkich rodzajów powierzchni
  • • nie powoduje korozji,
  • • jest bardzo wydajny i ekonomiczny w użyciu,
  • • odporny na niskie temperatury (nie wytrąca osadów).

SKŁAD CHEMICZNY:

CZYSTA CHLEWNIA stanowi kombinację wodorotlenku z anionowymi i niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w połączeniu z czynnikami kompleksującymi.

DAWKOWANIE:

PLANT- FOG należy dodawać w ilości 10 – 20% w stosunku do objętości przygotowanego roztworu,

ZASTOSOWANIE:

CZYSTA CHLEWNIA może być używany do czyszczenia ręcznego, a także do czyszczenia za pomocą urządzeń mechanicznych (myjki wysokociśnieniowe, pianownice)

UWAGA!

PODWYŻSZONA TEMPERATURA WODY POPRAWIA WŁAŚCIWOŚCI CZYSZCZĄCE PRODUKTU.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy stosować preparat CZYSTA CHLEWNIA w stężeniu około 1%. Roztwór nanosić w ilości 0,3 l na każdy metr kwadratowy. Pozostawić na powierzchni przez około 30 min. a następnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.