Pozwolenie Nr 7156/17

Zastosowanie:

Płynny koncentrat dezynfekcyjny, wykazujący skuteczność wobec bakterii i grzybów podczas dezynfekcji powierzchni w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz podczas dezynfekcji powierzchni w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych, w pustych szklarniach, pieczarkarniach i kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi oraz zakładach użyteczności publicznej. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytku.

PULSAR FERMA może być stosowany w:

  • - szeroko pojętej weterynarii: w obiektach inwentarskich (np. wylęgarniach, kurnikach, indycznikach, chlewniach, oborach, stajniach) , w pojazdach transportujących zwierzęta, w lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, miejscach utylizacji zwierząt podczas epidemii itp.
  • - pomieszczeniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt np. w zakładach produkcyjnych, przechowalniczych i przetwórczych przemysłu spożywczego, w ubojniach, w magazynach żywności i pasz itp.
  • - zakładach użyteczności publicznej, środkach transportu, składowiskach odpadów, szatniach, toaletach publicznych itp.
  • - w pustych szklarniach i pieczarkarniach, kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi


Substancja czynna:

kwas nadoctowy - 150 g/kg


Dawkowanie, sposób użycia

Roztworu może być podawany za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego i zamgławiaczy wykonanych z materiałów kwasoodpornych. Optymalne dawka roztworu roboczego w stężeniu zgodnym z zaleceniami poniżej, w ilości 0,4 l/ m2 powierzchni. Podczas sporządzania roztworu roboczego należy zachować szczególną ostrożność, z powodu żrących właściwości powstającego kwasu nadoctowego. UWAGA! Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności zwierząt i osób postronnych. Nie stosować na stal, miedź oraz powierzchniach ocynkowanach.

Zastosowanie w higienie weterynaryjnej
Działanie: bakteriobójcze grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych Grzybobójcze
 Stężenie:  0,5%  0,25%  2%
 Czas działania:  120 min  120 min  120 min
 Zamgławianie koncentratu na 1000m3  1 litr  0,5 litra  4 litry

Zastosowanie na czystych powierzchniach w produkcji i przetwórstwie artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz w przemyśle na powierzchniach niekontaktujących się z żywnością pustych, szklarniach, pieczarkarniach i kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi:
Działanie bakteriobójcze bakteriobójcze wobec Listeria monocytogeness bakteriobójcze wobec Salmonella enterica grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych grzybobójcze wobec Penicillum i Cladosporium grzybobójcze pełne
Stężenie 0,1%  0,1%  0,1%  0,1%  0,3%  1%
Czas działania  5 min  15 min  5 min  5 min  15 min  15 min
Zamgławianie koncentratu na 1000m3  0,2 litra  0,2 litra  0,2 litra  0,2 litra  0,6 litra  2 litra

Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji, należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania (patrz tabelka), następnie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Wszelkie zbędne pozostałości środka na powierzchni spłukać (powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą zdatną do picia).