Wysoce alkaliczny koncentrat myjący usuwający najcięższe zabrudzenia w obiektach inwentarskich i ubojniach.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • - INTENS ALFA charakteryzuje się wysoką skutecznością w zmywaniu najcięższych zabrudzeń
  • - radykalnie odspaja zanieczyszczenia, penetruje powierzchnie porowate
  • - skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze białkowym (np. krew, pomiot)
  • - likwiduje osady wędzarnicze
  • - eliminuje biofilm
  • - działa silnie odtłuszczająco
  • - dobrze się pieni

SKŁAD CHEMICZNY:

W skład INTENS ALFA wchodzą: wodorotlenek sodu i środki powierzchniowo czynne


DAWKOWANIE:

Zalecane stężenie od 1 do 4%.


ZASTOSOWANIE:

INTENS ALFA jest zalecany do mycia powierzchni i wyposażenia budynków inwentarskich takich jak: kurniki, indyczniki, chlewnie. Jest szczególnie wskazany w sanityzacji w ogniskach chorób zakaźnych (np. ASF, wszystkie szczepy ptasiej grypy). Produkt znajduje zastosowanie również w branży spożywczej (np. ubojniach i zakładach przetwórstwa rolno- spożywczego). Skuteczny w myciu posadzek, ścian i innych powierzchni: betonowych, z płytek ceramicznych, stali szlachetnej, szkła, tworzyw sztucznych. Uwaga! Nie stosować na aluminium. Produkt można stosować ręcznie (stosować ochronę osobistą!) lub przy pomocy myjek wysokociśnieniowych. Uwaga! Przygotowanie roztworu roboczego: INTENS ALFA dodawać do wody. Po zakończeniu mycia powierzchnie umyte dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Należy zawsze stosować odzież ochronną i zachowywać zasady bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (podane na etykiecie lub w karcie charakterystyki). Przypadkowe przemarznięcie produktu nie zmniejsza jego skuteczności